Kdo jsme

Mgr. Ondřej Surga, IČ: 66254744

JUDr. Jan Oškrdal, IČ: 66220017

Mgr. Jan Tejrovský,  IČ: 05018749

Adresa: Štefánikova 1/65, Praha 5, PSČ 150 00
Naše webová adresa je: http://surgaoskrdal.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Prostřednictvím webu nesbíráme žádná osobní data.

Komentáře

Vkládání komentářů není na našem webu povoleno.

Cookies

Na našem webu se nepřihlašujete, neuchováváme tedy cookies v jiné formě, než jaká je běžná funkčnost prohlížeče.

Vložený obsah z jiných webů

Na webu může být zahrnutý obsah z fyzicky jiného webu. Vložený obsah se chová stejným způsobem, jako kdybyste navštívili přímo tento jiný web. Tento web může sbírat vaše data, používat cookies, tracking (sledování) třetí stranou, monitorovat interakci s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste zalogován na tuto stránku.

Google Analytics

Google Analytics používáme pro měření a analýzu návštěvnosti v běžném rozsahu poskytovatele této služby. Součástí těchto dat nejsou osobní údaje.

Komu poskytujeme data

Protože prostřednictvím webu nesbíráme žádné osobní údaje, nikomu je nepředáváme.

Jak dlouho uchováváme osobní data

Protože prostřednictvím webu nesbíráme žádná osobní data, neuchováváme je.