• zakládání společností
  • změny zakladatelských dokumentů
  • příprava, organizace a řízení valných hromad
  • převody obchodních podílů a akcií
  • přeměny
  • likvidace