Obchodní právo

 • korporátní agenda: zakládání obchodních korporací, příprava, organizace a řízení valných hromad, převody obchodních podílů a akcií, právní due diligence, ochrana práv společníků, přeměny, likvidace společností,
 • smluvní vztahy: příprava smluv včetně tvorby všeobecných smluvních podmínek, vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku, směnky

Nemovitosti

 • komplexní příprava smluvní dokumentace pro převody nemovitostí
  zajištění závazků
 • nájmy a podnájmy bytů a nebytových prostor i celých nemovitostí
 • věcná břemená, předkupní práva
 • vztahy mezi spoluvlastníky
 • bytová problematika
 • společenství vlastníků a bytová družstva

Stavební právo

 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • námitky proti územnímu plánu
 • konzultační a poradenské služby v rámci developerských projektů

Rodinné právo

 • úprava poměrů k dětem
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů a dalších vztahů

Komunální právo

Pracovní právo

Nakládání s odpady

Ochrana osobních údajů

Spolkové právo