Jsem tu pro vás od roku 1997

V roce 1997 jsem zahájil kariéru ve společné advokátní kanceláři JUDr. Jana Oškrdala a JUDr. Štěpána Hlucháňe. V roce 2003 jsem se stal společníkem této advokátní kanceláře. Čas nezastavíš. Od roku 2022 působím jako samostatný advokát.

Názory, judikatura, komentáře

Další oblasti

stavební právospolkové právorozvody manželství vypořádání společného jmění manželů

Nezbytná cesta a hrubá nedbalost

Nabytí nemovité věci bez spojení s veřejnou cestou nelze v České republice s ohledem na historický vývoj právní úpravy pozemkového vlastnictví považovat za projev hrubé nedbalosti.

Neplatný nájem a bezdůvodné obohacení

K vydání bezdůvodného obohacení vzniklého následkem neplatného přenechání nemovitosti k užívání třetí osobě je vůči jejímu vlastníku povinen domnělý pronajímatel. Nárok na náhradu vůči skutečnému uživateli má vlastník pouze v …